Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Záverečný8650 SGWaAP
0.561Záver9008 SGWaAP
0.580Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.600Úvodný5742 SGWaAP
0.607Časť10925 SGWaAP
0.609záverečný95798 SGWaAP
0.622Zhrnutie1262 SGWaAP
0.624Schválenie1898 SGWaAP
0.628Písomný1722 SGWaAP
0.636Ustanovenie1456 SGWaAP
0.642Výročný4838 SGWaAP
0.643Návrh15566 SGWaAP
0.647záverečné58489 SGWaAP
0.650Priebežný870 SGWaAP
0.651Predbežný1039 SGWaAP
0.659Harmonogram744 SGWaAP
0.660Vypracovanie1337 SGWaAP
0.662záverečná156398 SGWaAP
0.666Metodika1577 SGWaAP
0.678Osobitný4998 SGWaAP
0.679Organizačný2351 SGWaAP
0.679Zhodnotenie965 SGWaAP