Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Záver9008 SGWaAP
0.465Zhrnutie1262 SGWaAP
0.517Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.542Literatúra3610 SGWaAP
0.550Analýza2643 SGWaAP
0.557Zhodnotenie965 SGWaAP
0.561Záverečný8650 SGWaAP
0.584Úvod2616 SGWaAP
0.585Hodnotenie4199 SGWaAP
0.610Odporúčanie1095 SGWaAP
0.611Východisko1009 SGWaAP
0.612Výsledok15463 SGWaAP
0.613Vybraný4386 SGWaAP
0.616Téma4695 SGWaAP
0.618Metodika1577 SGWaAP
0.619Príloha3275 SGWaAP
0.624Diskusia11727 SGWaAP
0.629Časť10925 SGWaAP
0.632Príklad3025 SGWaAP
0.635Použitý949 SGWaAP
0.638Porovnanie2762 SGWaAP
0.643Predbežný1039 SGWaAP
0.643Ďalší9444 SGWaAP
0.643Tabuľka9508 SGWaAP