Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zástupca1251 SGWaAP
0.558Riaditeľ3392 SGWaAP
0.602Viceprezident517 SGWaAP
0.617Vedúci3015 SGWaAP
0.635Koordinátor1181 SGWaAP
0.640Tajomník404 SGWaAP
0.645Vedúci4968 SGWaAP
0.680Kontaktný3943 SGWaAP
0.684Adresa8468 SGWaAP
0.691Zameranie1730 SGWaAP
0.696Štatutárny490 SGWaAP
0.697Sídlo2732 SGWaAP
0.697Predseda910 SGWaAP
0.699Distribútor430 SGWaAP
0.706Konateľ582 SGWaAP
0.706zastupujúci14275 SGWaAP
0.711Konzultant478 SGWaAP
0.714Sekretariát2446 SGWaAP
0.714Konzultačný587 SGWaAP
0.716vedúci139633 SGWaAP
0.720Riaditeľka813 SGWaAP
0.722Úsek1859 SGWaAP
0.722Podpredseda1008 SGWaAP