Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zápotocký1989 SGWaAP
0.463Gottwald7208 SGWaAP
0.561Antonín_Zápotocký659 SGWaAP
0.562Clementis7012 SGWaAP
0.565Husák14245 SGWaAP
0.585Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.590Novotný31453 SGWaAP
0.595Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.608Špak1200 SGWaAP
0.611Šrobár3298 SGWaAP