Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Západný9325 SGWaAP
0.355Východný7278 SGWaAP
0.447západná219442 SGWaAP
0.497Južný20848 SGWaAP
0.512severozápadná10658 SGWaAP
0.523severovýchodná10384 SGWaAP
0.536severný55249 SGWaAP
0.539východná171947 SGWaAP
0.544juhovýchodná17288 SGWaAP
0.545severná107448 SGWaAP
0.548Východná25565 SGWaAP
0.561východný53025 SGWaAP
0.579Severný6129 SGWaAP
0.582južná128756 SGWaAP
0.584severovýchod20608 SGWaAP
0.586juhozápadná10446 SGWaAP
0.588severovýchodný5453 SGWaAP
0.595severné42086 SGWaAP
0.598severozápad17802 SGWaAP
0.599Severozápadný575 SGWaAP
0.600severozápadný5927 SGWaAP
0.601sever171324 SGWaAP
0.605juhovýchodné3561 SGWaAP
0.610Juhovýchodný707 SGWaAP
0.612západné53526 SGWaAP