Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Západ59770 SGWaAP
0.349Východ23978 SGWaAP
0.461západ240590 SGWaAP
0.527Sever25077 SGWaAP
0.556Juh14510 SGWaAP
0.561východ305307 SGWaAP
0.614západná219442 SGWaAP
0.649západný97701 SGWaAP
0.650kyjevská3166 SGWaAP
0.667Ukrajina298992 SGWaAP
0.675Blízky_východ36508 SGWaAP
0.676západniar2478 SGWaAP
0.680Balkán29654 SGWaAP
0.683Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.683vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.690prozápadná2030 SGWaAP
0.692islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.703východná171947 SGWaAP
0.704prozápadný1558 SGWaAP
0.704Rusko609061 SGWaAP
0.705imperialistická2821 SGWaAP
0.705superveľmoc3969 SGWaAP
0.711východný53025 SGWaAP