Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zámocký4845 SGWaAP
0.271zámocká9587 SGWaAP
0.434Michalský5895 SGWaAP
0.475zámocký_park4726 SGWaAP
0.476radničné_námestie2159 SGWaAP
0.481Hradný2371 SGWaAP
0.499medická_záhrada1757 SGWaAP
0.500Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.506zámocké1519 SGWaAP
0.507Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.508michalská3431 SGWaAP
0.513Holíčsky1327 SGWaAP
0.525Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.525Budatínsky2600 SGWaAP
0.529Staromestský3732 SGWaAP
0.530Panský5242 SGWaAP
0.535Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.538Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.541líščie_údolie801 SGWaAP
0.547Habánsky459 SGWaAP
0.550Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.552nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.552Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.555Baštový986 SGWaAP
0.556trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.558Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.559Kapitulský2609 SGWaAP
0.562Líščí_údolie698 SGWaAP
0.562Pribinova9031 SGWaAP
0.564rusovský860 SGWaAP
0.564dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.567hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.568Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.569zámocký6409 SGWaAP
0.570Radničný1131 SGWaAP
0.571františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.571Bojnický2448 SGWaAP
0.577Uršulínsky562 SGWaAP
0.577pešia_zóna36938 SGWaAP
0.579Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.579Amfiteáter1889 SGWaAP
0.580Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.581Agátový817 SGWaAP