Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Záhradnícky3483 SGWaAP
0.413Račiansky6733 SGWaAP
0.416Cintorínsky1965 SGWaAP
0.424račianska6845 SGWaAP
0.433Tehelný1345 SGWaAP
0.436záhradnícka10487 SGWaAP
0.447bajkalská5077 SGWaAP
0.457Bajkalský4947 SGWaAP
0.462Agátový817 SGWaAP
0.470Mlynský5015 SGWaAP
0.470Legionársky1581 SGWaAP
0.472Vajnorský6517 SGWaAP
0.473Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.479Továrenský1432 SGWaAP
0.479Kukučínova7939 SGWaAP