Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.409považské_osvetové723 SGWaAP
0.411galantské_osvetové414 SGWaAP
0.416zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.424záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.463vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.469Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.479osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.496turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.501krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.506regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.519vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.522Dom_Matica4487 SGWaAP
0.526pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.534CVČ_Relax652 SGWaAP
0.540novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.544vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.549kino_Mier1572 SGWaAP
0.550Záhorský_múzeum1734 SGWaAP
0.552gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.553Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP