Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zábava2771 SGWaAP
0.516Zábavný2434 SGWaAP
0.558zábava400152 SGWaAP
0.592Šport16273 SGWaAP
0.605Turistika1311 SGWaAP
0.621Atrakcia483 SGWaAP
0.626Oddych670 SGWaAP
0.632Relax9310 SGWaAP
0.634Stolný_tenis1176 SGWaAP
0.665šport29601 SGWaAP
0.669Víkendový1041 SGWaAP
0.671Areál3047 SGWaAP
0.677Jazda2464 SGWaAP
0.678Voľný8354 SGWaAP
0.680Plážový752 SGWaAP
0.680Bazén1564 SGWaAP
0.683Zážitok1072 SGWaAP
0.683Cestovanie2026 SGWaAP
0.687Oddychový435 SGWaAP
0.688Aktivita8904 SGWaAP
0.690Plávanie754 SGWaAP
0.695Svadba2267 SGWaAP
0.697Celoročný479 SGWaAP
0.698Požičovňa571 SGWaAP