Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000York6998 SGWaAP
0.435Edinburgh7295 SGWaAP
0.484Leeds5456 SGWaAP
0.504Manchester23138 SGWaAP
0.532Cambridge1591 SGWaAP
0.532Cambridge13632 SGWaAP
0.534Baltimore3085 SGWaAP
0.536George60671 SGWaAP