Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Wilhelm8603 SGWaAP
0.200Friedrich9350 SGWaAP
0.235Heinrich7506 SGWaAP
0.250Hermann6390 SGWaAP
0.281Hans23746 SGWaAP
0.283Franz16644 SGWaAP
0.289Johann12645 SGWaAP
0.290Karl20338 SGWaAP
0.349Ludwig8449 SGWaAP
0.354Otto21825 SGWaAP
0.358Alfred10931 SGWaAP
0.360Georg17986 SGWaAP
0.367Walter23551 SGWaAP
0.388Wolfgang11438 SGWaAP
0.394Gerhard5985 SGWaAP
0.403Carl20434 SGWaAP
0.404Fridrich13041 SGWaAP
0.420Adolf10401 SGWaAP
0.425Gustav8164 SGWaAP
0.430Friedrich_Wilhelm526 SGWaAP
0.433Alois5512 SGWaAP
0.435Theodor5688 SGWaAP