Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Washington107953 SGWaAP
0.403New_York223103 SGWaAP
0.435USA977990 SGWaAP
0.447Pittsburgh24462 SGWaAP
0.451Kerry6484 SGWaAP
0.458Chicago60967 SGWaAP
0.459washingtonský3338 SGWaAP
0.464washingtonská2606 SGWaAP
0.469Teherán17163 SGWaAP
0.469Houston14719 SGWaAP
0.470Boston48801 SGWaAP
0.477New_Jersey24548 SGWaAP
0.495Toronto36097 SGWaAP
0.495Baltimore3085 SGWaAP
0.496Moskva191060 SGWaAP
0.499Dallas26235 SGWaAP
0.499Los_Angeles73446 SGWaAP
0.501Barack_Obama14949 SGWaAP
0.504Ottawa19830 SGWaAP
0.506Trump39748 SGWaAP
0.510Cleveland11185 SGWaAP
0.511Denver10217 SGWaAP