Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Wales20262 SGWaAP
0.267Škótsko32604 SGWaAP
0.327severné_Írsko14780 SGWaAP
0.361Anglicko168283 SGWaAP
0.393Írsko91483 SGWaAP
0.432Glasgow7572 SGWaAP
0.436Belfast5611 SGWaAP
0.473Dánsko78320 SGWaAP
0.480Leeds5456 SGWaAP
0.481Británia265870 SGWaAP
0.492Švédsko125486 SGWaAP
0.493Portugalsko79466 SGWaAP
0.496Holandsko128655 SGWaAP
0.505waleský3200 SGWaAP
0.505Newcastle8439 SGWaAP
0.511Belgicko87645 SGWaAP
0.517Tobago1973 SGWaAP
0.520Luxembursko25876 SGWaAP
0.525Francúzsko376707 SGWaAP