Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vzdelávací3842 SGWaAP
0.468Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.483Aktivita8904 SGWaAP
0.486Vyučovací1754 SGWaAP
0.490vzdelávací140094 SGWaAP
0.505Edukačný661 SGWaAP
0.514Výchovný1124 SGWaAP
0.515Učebný1513 SGWaAP
0.521Tematický863 SGWaAP
0.539vzdelávacia87869 SGWaAP
0.545Tvorivý3791 SGWaAP
0.549Vyučovanie763 SGWaAP
0.550Rozvíjanie702 SGWaAP
0.552Výchova3162 SGWaAP
0.553Kompetencia1380 SGWaAP
0.554Seminár3113 SGWaAP
0.561vzdelávacie21238 SGWaAP
0.561environmentálna_výchova11833 SGWaAP
0.562Výučba841 SGWaAP
0.564Škola37765 SGWaAP
0.572Školský23336 SGWaAP
0.574Projektový3005 SGWaAP
0.575Obsahový1512 SGWaAP