Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vystúpenie1530 SGWaAP
0.471Spevácky1251 SGWaAP
0.520vystúpenie363834 SGWaAP
0.543Slávnostný_otvorenie1007 SGWaAP
0.573Koncert7714 SGWaAP
0.577Slávnostný4976 SGWaAP
0.607Príhovor1169 SGWaAP
0.617tanečné_vystúpenie4251 SGWaAP
0.625Tanečný6683 SGWaAP
0.626Spevácky_zbor2392 SGWaAP
0.630Podujatie4223 SGWaAP
0.639Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.640Predstavenie1882 SGWaAP
0.644Pozvánka2799 SGWaAP
0.646Benefičný896 SGWaAP
0.648Vernisáž1332 SGWaAP
0.649folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.650galaprogram6839 SGWaAP
0.653Prezentácia3972 SGWaAP
0.654Otvorenie3353 SGWaAP
0.661Stretnutie5277 SGWaAP
0.662galakoncert3692 SGWaAP
0.663mažoretka11667 SGWaAP