Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vypracovanie1337 SGWaAP
0.442vypracovanie91902 SGWaAP
0.453Spracovanie2969 SGWaAP
0.493Projektový3005 SGWaAP
0.505Komplexný5952 SGWaAP
0.514Realizácia1596 SGWaAP
0.521Implementácia1215 SGWaAP
0.521Metodika1577 SGWaAP
0.526Dokumentácia1291 SGWaAP
0.531Vykonávanie1028 SGWaAP
0.536Návrh15566 SGWaAP
0.545Zhodnotenie965 SGWaAP
0.561Plánovanie1499 SGWaAP
0.566Vytváranie1197 SGWaAP
0.570Zadanie1460 SGWaAP
0.570Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.571Posúdenie647 SGWaAP
0.578Zabezpečovanie423 SGWaAP
0.581Východisko1009 SGWaAP
0.584Doplnenie892 SGWaAP
0.590Príprava6303 SGWaAP
0.590Koordinácia554 SGWaAP