Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vyhotovenie1207 SGWaAP
0.470Prevedenie989 SGWaAP
0.573Rozmer30753 SGWaAP
0.579Rozsah3756 SGWaAP
0.589Špecifikácia6913 SGWaAP
0.605Hmotnosť8697 SGWaAP
0.625Materiál2823 SGWaAP
0.629Kovový2038 SGWaAP
0.630Väzba2562 SGWaAP
0.633Obojstranný510 SGWaAP
0.635Rok_vydanie3414 SGWaAP
0.643Plastový3003 SGWaAP
0.647vyhotovenie78393 SGWaAP
0.650Typ14580 SGWaAP
0.652Montážny1916 SGWaAP
0.653Hrúbka1863 SGWaAP
0.654Krycí1097 SGWaAP
0.656Maximálny13284 SGWaAP
0.664Verzia2596 SGWaAP
0.665Výška21198 SGWaAP