Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vybraný4386 SGWaAP
0.546Analýza2643 SGWaAP
0.562Zhrnutie1262 SGWaAP
0.573Problematika1944 SGWaAP
0.577Literatúra3610 SGWaAP
0.590Špecifický1103 SGWaAP
0.597Kľúčový5564 SGWaAP
0.598Prínos744 SGWaAP
0.603Komplexný5952 SGWaAP
0.605Definícia2909 SGWaAP
0.607Vývoj6627 SGWaAP
0.607Stručný2401 SGWaAP
0.613Záver9008 SGWaAP
0.616Úvod2616 SGWaAP
0.618Teoretický811 SGWaAP
0.618obhajoba_habilitačná1206 SGWaAP
0.622Hodnotenie4199 SGWaAP
0.623Porovnanie2762 SGWaAP
0.624Metóda7160 SGWaAP
0.625Metodika1577 SGWaAP
0.625Diplomový1280 SGWaAP
0.625Prezentácia3972 SGWaAP
0.628Využitie3638 SGWaAP
0.628Výber15369 SGWaAP
0.630Pojem994 SGWaAP