Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vranov79733 SGWaAP
0.088Topľa52321 SGWaAP
0.217Stropkov49620 SGWaAP
0.224Snina70764 SGWaAP
0.228Humenné166576 SGWaAP
0.255Trebišov78388 SGWaAP
0.260Sabinov44079 SGWaAP
0.289Michalovce165562 SGWaAP
0.290stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.306Lipany26610 SGWaAP
0.315Svidník67541 SGWaAP
0.324Strážsky9709 SGWaAP
0.329Sečovce14096 SGWaAP
0.330Bardejov113057 SGWaAP
0.335Žiar94467 SGWaAP
0.338Bánovce56101 SGWaAP
0.342Moldava24595 SGWaAP
0.347Medzilaborce30551 SGWaAP
0.352Sobrance20655 SGWaAP
0.366Veľký_Kapušany8203 SGWaAP
0.375Bebrava36857 SGWaAP