Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vrakunský604 SGWaAP
0.327vrakunská831 SGWaAP
0.401Rusovský1134 SGWaAP
0.412rusovská1023 SGWaAP
0.438Ružinovský2991 SGWaAP
0.467Račiansky6733 SGWaAP
0.480Kopčiansky1510 SGWaAP
0.483Vajnorský6517 SGWaAP
0.490račianska6845 SGWaAP
0.493Vrakuňa22843 SGWaAP
0.504vajnorská7108 SGWaAP
0.504kopčianska1655 SGWaAP
0.506Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.508podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.526ružinovská7271 SGWaAP
0.529Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.533líščie_údolie801 SGWaAP
0.533Prievoz2272 SGWaAP
0.536Líščí_údolie698 SGWaAP