Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vrakuňa22843 SGWaAP
0.238Karlova_ves23659 SGWaAP
0.280Petržalka146042 SGWaAP
0.285podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.288Vajnory22004 SGWaAP
0.296Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.315Ružinov79686 SGWaAP
0.337Lamač22763 SGWaAP
0.342Jarovce11422 SGWaAP
0.355Prievoz2272 SGWaAP
0.368Rusovce21239 SGWaAP
0.372Trnávka12102 SGWaAP
0.392Dúbravka42289 SGWaAP
0.400záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.425Rača63075 SGWaAP
0.429Stupava35766 SGWaAP
0.451Rovinka3588 SGWaAP
0.455prievoz4232 SGWaAP
0.463devínska15206 SGWaAP