Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Volebný755 SGWaAP
0.563volebný103448 SGWaAP
0.585Volič1058 SGWaAP
0.609volebný_okrsok7794 SGWaAP
0.614volebná91863 SGWaAP
0.616volebný_obvod23142 SGWaAP
0.620Ústredný_volebná2105 SGWaAP
0.637komunálna_voľba38665 SGWaAP
0.639ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.642mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.650Politický6217 SGWaAP
0.658Rokovací_poriadok1783 SGWaAP
0.658ústredná_volebná4899 SGWaAP
0.663Poslanecký600 SGWaAP
0.666Voľba3952 SGWaAP
0.669Akademický_senát2971 SGWaAP
0.671júnová_parlamentná2004 SGWaAP
0.672tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.674decembrová_komunálna690 SGWaAP
0.676republikový_snem639 SGWaAP
0.678Delegát510 SGWaAP
0.680Hlasovanie1631 SGWaAP