Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vojvodina18312 SGWaAP
0.301srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.362vojvodinský2346 SGWaAP
0.364Petrovec12489 SGWaAP
0.384Kovačica14716 SGWaAP
0.391Srbsko107024 SGWaAP
0.401vojvodinská2780 SGWaAP
0.407Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.417banát1545 SGWaAP
0.424Banát1069 SGWaAP
0.430Pazova1602 SGWaAP
0.433báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.435stará_Pazova8041 SGWaAP
0.461vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.465srbská33072 SGWaAP
0.483dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP