Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.346Tuka5001 SGWaAP
0.417Tiso32737 SGWaAP
0.451Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.467HSĽS7376 SGWaAP
0.475Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.485Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.503Šrobár3298 SGWaAP
0.514Beneš14436 SGWaAP
0.519Husák14245 SGWaAP
0.521ľudák3807 SGWaAP
0.524ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.535ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.536Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.538Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.540ľudácky1786 SGWaAP
0.560Ferdinand_Čatloš572 SGWaAP
0.562Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.575Zbor_povereník1437 SGWaAP