Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vojtech_Tkáč1713 SGWaAP
0.402Sergej_kozlík1338 SGWaAP
0.408Ľudovít_Kaník7564 SGWaAP
0.456Ľubomír_Lintner1595 SGWaAP
0.460Pavol_Hrušovský13283 SGWaAP
0.468Miroslav_Číž1282 SGWaAP
0.481Tibor_Cabaj982 SGWaAP
0.485Oľga_Keltošová1263 SGWaAP
0.489KDH226712 SGWaAP
0.489Jozef_Mihál7607 SGWaAP
0.490Sergej_Kozlík2089 SGWaAP
0.502Vladimír_Palko8561 SGWaAP
0.503SDĽ60375 SGWaAP
0.505Gustáv_Krajči1544 SGWaAP
0.507Radoslav_Procházka8615 SGWaAP