Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vojtech_Mihálik1442 SGWaAP
0.420Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.428Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.445Miroslav_Válek3380 SGWaAP
0.476Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.489Milan_Rúfus7512 SGWaAP
0.496Rudolf_Dilong1662 SGWaAP
0.515Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.522Buzássy2179 SGWaAP
0.536básnik142179 SGWaAP
0.539Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.544katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.556Plávka958 SGWaAP
0.557Milo_Urban1829 SGWaAP
0.560Janko_Jesenský2935 SGWaAP