Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vojenský7459 SGWaAP
0.549vojenská243247 SGWaAP
0.570vojenské50063 SGWaAP
0.573Armádny1017 SGWaAP
0.582obranné_spravodajstvo402 SGWaAP
0.594vojenský167973 SGWaAP
0.621vojenské_obranné1379 SGWaAP
0.633Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.651Policajný1924 SGWaAP
0.656Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.658vojenské_spravodajstvo4474 SGWaAP
0.661Letecký2935 SGWaAP
0.664ozbrojená_sila57335 SGWaAP
0.671vojenská_kontrarozviedka1329 SGWaAP
0.672vojenská_rozviedka1409 SGWaAP
0.676Pohraničný628 SGWaAP
0.677armádne4028 SGWaAP
0.685veliteľstvo20062 SGWaAP
0.688kontrarozviedka4451 SGWaAP