Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vodca1359 SGWaAP
0.452vodca146745 SGWaAP
0.603služobník35859 SGWaAP
0.618zradca21291 SGWaAP
0.631pobočník5127 SGWaAP
0.632Hitler54756 SGWaAP
0.636spasiteľ26960 SGWaAP
0.643ľud276126 SGWaAP
0.643Komunista633 SGWaAP
0.643Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.645Stalin32834 SGWaAP
0.645komunista120716 SGWaAP
0.647generalissimus579 SGWaAP
0.654kolaborant5109 SGWaAP
0.662boľševik14514 SGWaAP
0.667pohlavár3064 SGWaAP
0.670Veliteľ837 SGWaAP
0.672utláčateľ2057 SGWaAP
0.674Otec142091 SGWaAP
0.674komandant726 SGWaAP
0.679Tiso32737 SGWaAP