Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Voľba3952 SGWaAP
0.571Zvolený568 SGWaAP
0.580voľba1030143 SGWaAP
0.589Volič1058 SGWaAP
0.666Volebný755 SGWaAP
0.670Náhľad506 SGWaAP
0.680Prihlásenie1113 SGWaAP
0.680Opätovný484 SGWaAP
0.680Médium3220 SGWaAP
0.689Udalosť7392 SGWaAP
0.690Rozšírený2645 SGWaAP
0.690Režim4888 SGWaAP
0.699Titulka780 SGWaAP
0.703Ovládací_panel845 SGWaAP
0.707Navigácia716 SGWaAP
0.709Výber15369 SGWaAP
0.711Nastavenie14091 SGWaAP
0.715Mena6476 SGWaAP
0.719komunálna_voľba38665 SGWaAP
0.719Zmena14694 SGWaAP
0.720predvoľba8797 SGWaAP