Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vlastný10052 SGWaAP
0.571Výber15369 SGWaAP
0.590Zdroj29307 SGWaAP
0.614Osobný10747 SGWaAP
0.617Tvorba5245 SGWaAP
0.621Ostatný6760 SGWaAP
0.628Upravený1249 SGWaAP
0.643Metóda7160 SGWaAP
0.645Poznámka2711 SGWaAP
0.645Prameň11190 SGWaAP
0.654Prezentácia3972 SGWaAP
0.654Priamy7358 SGWaAP
0.655Plánovanie1499 SGWaAP
0.656Individuálny2219 SGWaAP
0.657Ročný5486 SGWaAP
0.662Celkový10158 SGWaAP
0.665Zhrnutie1262 SGWaAP
0.665Rozdelenie1890 SGWaAP
0.666Cudzí2815 SGWaAP
0.667Analýza2643 SGWaAP
0.668Využitie3638 SGWaAP
0.668Základný48012 SGWaAP
0.672Reálny1596 SGWaAP