Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.243vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.368západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.389vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.405osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.418záhorské_múzeum1028 SGWaAP
0.427tribečské_múzeum861 SGWaAP
0.457Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.463banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.470ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.472krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.474regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.482východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.483novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.485Záhorský_múzeum1734 SGWaAP
0.486Balneologický_múzeum602 SGWaAP
0.487balneologické_múzeum709 SGWaAP
0.496liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.496národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.519zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.522vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.524múzeum440457 SGWaAP