Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vlastivedný764 SGWaAP
0.493vlastivedný2557 SGWaAP
0.499Súpis_pamiatka709 SGWaAP
0.548biografický_slovník1195 SGWaAP
0.551vlastivedná2580 SGWaAP
0.565Zborník1046 SGWaAP
0.578Bibliografia735 SGWaAP
0.579Encyklopédia2428 SGWaAP
0.584národopisná4178 SGWaAP
0.584Historický15962 SGWaAP
0.596Národopisný1704 SGWaAP
0.608Monografia624 SGWaAP
0.612národopis4509 SGWaAP
0.614Obzor2647 SGWaAP
0.620Jazykovedný548 SGWaAP
0.622Etnografický1007 SGWaAP
0.624národopisný2491 SGWaAP
0.625Hrada1954 SGWaAP
0.631Dejiny4638 SGWaAP
0.638História4950 SGWaAP