Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vlak4179 SGWaAP
0.500vlak367390 SGWaAP
0.541Vlakový422 SGWaAP
0.593rýchlik27921 SGWaAP
0.600Autobusový1125 SGWaAP
0.619vlaková12259 SGWaAP
0.620expres12496 SGWaAP
0.624autobus391747 SGWaAP
0.633Zastávka643 SGWaAP
0.659Jazda2464 SGWaAP
0.666autobusová47638 SGWaAP
0.666Os4533 SGWaAP
0.667vlakový5763 SGWaAP
0.680bus29408 SGWaAP
0.681Električka586 SGWaAP
0.682vlakový_spoj1996 SGWaAP
0.686Cestovanie2026 SGWaAP
0.687autovlak757 SGWaAP
0.687električka77997 SGWaAP
0.688rýchlovlak3205 SGWaAP
0.689zubačka3388 SGWaAP