Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.386Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.386Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.394Milo_Urban1829 SGWaAP
0.396Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.440Miroslav_Válek3380 SGWaAP
0.460Dominik_Tatarka5917 SGWaAP
0.471Milan_Rúfus7512 SGWaAP
0.476Vojtech_Mihálik1442 SGWaAP
0.477Ladislav_Ballek1680 SGWaAP
0.490Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.496Ľudo_Ondrejov1377 SGWaAP
0.500Alfonz_Bednár901 SGWaAP
0.504Lenčo1607 SGWaAP
0.509davista1019 SGWaAP