Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.310Clementis7012 SGWaAP
0.439Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.451Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.466Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.501Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.509Husák14245 SGWaAP
0.517Novomeský10963 SGWaAP
0.527Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.528Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.537Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.543Hodža9730 SGWaAP
0.544Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.551Dérer5393 SGWaAP
0.557Dubček18916 SGWaAP
0.559Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.574odbojár4055 SGWaAP
0.574Šrobár3298 SGWaAP
0.579Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP