Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Vilnius6925 SGWaAP
0.245Riga16289 SGWaAP
0.256Tallinn3903 SGWaAP
0.311Varšava44700 SGWaAP
0.319Bukurešť16067 SGWaAP
0.341Tbilisi8383 SGWaAP
0.346Ľubľana7922 SGWaAP
0.376Ľvov8285 SGWaAP
0.401Istanbul28832 SGWaAP
0.415Lisabon19129 SGWaAP
0.416Tirana4437 SGWaAP
0.425Krakov33484 SGWaAP
0.436Minsk18100 SGWaAP
0.442Záhreb22707 SGWaAP
0.442Katovice4463 SGWaAP