Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Viliam58135 SGWaAP
0.213Jozef757102 SGWaAP
0.214Július60517 SGWaAP
0.223Štefan306491 SGWaAP
0.245Karol176736 SGWaAP
0.254Rudolf87494 SGWaAP
0.261Stanislav117207 SGWaAP
0.262Anton131324 SGWaAP
0.264Ladislav194069 SGWaAP
0.265Eduard41538 SGWaAP
0.276Gustáv13932 SGWaAP
0.276Ľudovít74043 SGWaAP
0.281Dušan166411 SGWaAP
0.288Juraj355283 SGWaAP
0.293Milan367205 SGWaAP
0.298Ivan329729 SGWaAP
0.301Miroslav264469 SGWaAP
0.302Imrich45405 SGWaAP
0.310Alojz21629 SGWaAP
0.311Jaroslav170284 SGWaAP
0.318Emil53536 SGWaAP
0.318Michal472865 SGWaAP
0.318Ondrej126468 SGWaAP
0.329František265170 SGWaAP
0.332Vladimír269055 SGWaAP