Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.182vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.343zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.435vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.449považské_osvetové723 SGWaAP
0.456krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.469Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.471galantské_osvetové414 SGWaAP
0.485pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.497osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.499regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.528turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.536Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.543CVČ_Relax652 SGWaAP
0.546gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.548Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.564spišské_osvetové762 SGWaAP
0.565záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.568Vihorlatský2173 SGWaAP
0.572Dom_Matica4487 SGWaAP
0.577novohradské_múzeum704 SGWaAP