Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vihorlatský2173 SGWaAP
0.255vihorlatská1539 SGWaAP
0.378vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.485Zemplínsky6477 SGWaAP
0.487Tribečský1247 SGWaAP
0.498Hvezdáreň2129 SGWaAP
0.507Laborecký1233 SGWaAP
0.529vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.532východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.545laborecká1980 SGWaAP
0.545zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.546vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.553Šarišský9985 SGWaAP
0.558šarišské2813 SGWaAP
0.567Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.568Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.568Podtatranský4024 SGWaAP
0.571hvezdáreň18012 SGWaAP
0.588zemplínske2747 SGWaAP
0.589južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.589osvetové_stredisko12420 SGWaAP