Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Viera_Tomanová6559 SGWaAP
0.376Branislav_Ondruš1435 SGWaAP
0.379exministerka2781 SGWaAP
0.382Ľudovít_Kaník7564 SGWaAP
0.394Jozef_Mihál7607 SGWaAP
0.395ministerka_Tomanová1850 SGWaAP
0.475štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.480ministerka87550 SGWaAP
0.489Magvaši3989 SGWaAP
0.495Richter27999 SGWaAP
0.501Tomanová10478 SGWaAP
0.508Oľga_Keltošová1263 SGWaAP
0.528Lucia_Žitňanská10787 SGWaAP
0.536MPSVR7957 SGWaAP
0.561Tomáš_Borec2270 SGWaAP
0.564Robert_Kaliňák22388 SGWaAP
0.566Iveta_Radičová33001 SGWaAP
0.566Jana_Vaľová2245 SGWaAP