Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Viedenský6973 SGWaAP
0.586viedenský22367 SGWaAP
0.642Berlínsky2210 SGWaAP
0.660Skalický3970 SGWaAP
0.688jáger2785 SGWaAP
0.693salzburský1244 SGWaAP
0.699Konrád10533 SGWaAP
0.703Podkonický1653 SGWaAP
0.704Bavorský1746 SGWaAP
0.705berlínsky7167 SGWaAP
0.706Rýnsky442 SGWaAP
0.708Jáger2399 SGWaAP