Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Viceprezident517 SGWaAP
0.461viceprezident58707 SGWaAP
0.569Podpredseda1008 SGWaAP
0.585viceprezidentka5014 SGWaAP
0.592Riaditeľ3392 SGWaAP
0.602Zástupca1251 SGWaAP
0.611Tajomník404 SGWaAP
0.637generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.641Člen935 SGWaAP
0.643Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.644predstavenstvo119991 SGWaAP
0.646Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.650spolupredseda1499 SGWaAP
0.659Predstaviteľ727 SGWaAP
0.665Predseda910 SGWaAP
0.667Dozorný697 SGWaAP
0.673Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.675generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.678Predsedníčka701 SGWaAP
0.685generálna_tajomníčka1053 SGWaAP