Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vesmír6586 SGWaAP
0.304vesmír181399 SGWaAP
0.533Stvorenie4683 SGWaAP
0.543Zem304939 SGWaAP
0.545kozmos20980 SGWaAP
0.546Univerzum1433 SGWaAP
0.552slnečná_sústava18573 SGWaAP
0.578Bytie2036 SGWaAP
0.580makrokozmos1066 SGWaAP
0.584časopriestor6721 SGWaAP
0.586Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.597stvoriteľ26133 SGWaAP
0.610Planéta2425 SGWaAP
0.614mikrokozmos2518 SGWaAP
0.615nekonečnosť4887 SGWaAP
0.619galaxia36526 SGWaAP
0.620Kozmický666 SGWaAP
0.621Vesmírny2832 SGWaAP
0.621Mliečny_dráha2103 SGWaAP
0.629makrosvet847 SGWaAP
0.631Tvorca2005 SGWaAP
0.640Absolútno1206 SGWaAP
0.643Vedomie2926 SGWaAP
0.649Bytosť1204 SGWaAP