Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vernisáž1332 SGWaAP
0.284vernisáž_výstava17291 SGWaAP
0.344Výstava5611 SGWaAP
0.405vernisáž37925 SGWaAP
0.424Výstavný_sieň803 SGWaAP
0.459Galéria37597 SGWaAP
0.519výstava660573 SGWaAP
0.519Slávnostný_otvorenie1007 SGWaAP
0.534výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.538Tvorivý_dielňa2530 SGWaAP
0.547Kresba850 SGWaAP
0.549Sakrálny669 SGWaAP
0.549Výstavný1282 SGWaAP
0.559putovná_výstava6069 SGWaAP
0.561Pálffy_palác4111 SGWaAP
0.562Prednáška2755 SGWaAP
0.574Premietanie501 SGWaAP
0.577Výtvarný1519 SGWaAP
0.583kino_Mier1572 SGWaAP
0.583fotovýstava1049 SGWaAP
0.591Synagóga2350 SGWaAP