Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vedomie2926 SGWaAP
0.407Bytie2036 SGWaAP
0.486Myseľ2733 SGWaAP
0.486Absolútno1206 SGWaAP
0.498bytie77242 SGWaAP
0.519Bytosť1204 SGWaAP
0.523Stvorenie4683 SGWaAP
0.523Kozmický666 SGWaAP
0.533Univerzum1433 SGWaAP
0.538nevedomie6357 SGWaAP
0.539Ľudstvo964 SGWaAP
0.577astrálne3814 SGWaAP
0.585dualita5223 SGWaAP
0.588Poznanie1525 SGWaAP
0.591Duchovný4228 SGWaAP
0.591Inteligencia791 SGWaAP
0.603kolektívne_nevedomie773 SGWaAP
0.605Božstvo1886 SGWaAP
0.608Svetlo1010 SGWaAP
0.611sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.611éterické3170 SGWaAP