Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vedecký_kolégium1029 SGWaAP
0.305vedecké_kolégium1336 SGWaAP
0.547Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.591SAV150867 SGWaAP
0.616obhajoba_doktorská717 SGWaAP
0.620Literárnovedný431 SGWaAP
0.641geoveda414 SGWaAP
0.643Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.644Katedra31518 SGWaAP
0.645čestná_plaketa1322 SGWaAP
0.650krajinná_ekológia1425 SGWaAP
0.652technická_kybernetika1258 SGWaAP
0.652Ústav_experimentálna3301 SGWaAP
0.655Učený1087 SGWaAP
0.656entomológia770 SGWaAP
0.656katedra105195 SGWaAP
0.656PF_UPJŠ1835 SGWaAP
0.658prodekan7779 SGWaAP