Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Veda8714 SGWaAP
0.493Filozofia1529 SGWaAP
0.540veda441503 SGWaAP
0.545SAV150867 SGWaAP
0.556Dejiny4638 SGWaAP
0.558Filozofický2042 SGWaAP
0.560Umenie10218 SGWaAP
0.589Kalligram4041 SGWaAP
0.592akadémia_veda47955 SGWaAP
0.593Encyklopédia2428 SGWaAP
0.594Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.606literárne_informačné2707 SGWaAP
0.608ISBN54666 SGWaAP
0.610Zborník1046 SGWaAP
0.612Literatúra3610 SGWaAP
0.616SPN4635 SGWaAP
0.616Osveta1692 SGWaAP
0.619Pedagogika1249 SGWaAP
0.625Kultúra10299 SGWaAP
0.630Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.632Výskum10640 SGWaAP
0.635Historický_ústav4721 SGWaAP
0.636ústav_SAV19800 SGWaAP