Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vedúci4968 SGWaAP
0.310Vedúci3015 SGWaAP
0.551Zodpovedný2803 SGWaAP
0.562Riaditeľ3392 SGWaAP
0.565Personálny2813 SGWaAP
0.567Koordinátor1181 SGWaAP
0.587vedúci139633 SGWaAP
0.597Manažér2837 SGWaAP
0.608vedúci226529 SGWaAP
0.615Pracovník4025 SGWaAP
0.616Riaditeľka813 SGWaAP
0.619Projektový3005 SGWaAP
0.643Oddelenie752 SGWaAP
0.643Názov22988 SGWaAP
0.643referent18292 SGWaAP
0.645vedúca184135 SGWaAP
0.645Zástupca1251 SGWaAP
0.657Referát1461 SGWaAP
0.658Úsek1859 SGWaAP
0.658Konzultant478 SGWaAP
0.662odborný_garant9910 SGWaAP
0.665Koordinácia554 SGWaAP