Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.191veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.295Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.352Zastupiteľský674 SGWaAP
0.441zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.465generálny_konzul2300 SGWaAP
0.488veľvyslanec80646 SGWaAP
0.497holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.515konzulka1201 SGWaAP
0.516Veľvyslanec842 SGWaAP
0.535konzulát9864 SGWaAP
0.540veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.548ambasáda25370 SGWaAP
0.552konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.566nórske_kráľovstvo1603 SGWaAP
0.589americké_veľvyslanectvo3396 SGWaAP
0.589vyslanectvo2261 SGWaAP